Historia

Södertäljes historia i korta drag

Namnet Tälje har en lång bakgrund. Några forskare anser att namnet kommer från det fornsvenska ordet Talgh, alltså inskärning eller vik. Andra tror att ordet är släkt med tälja – göra en skåra. En tredje tolkning är att Tälje härstammar från ett gammalt samiskt ord för ”landtunga  mellan två vattendrag”.

Namnet Tälje  stavades till en början på flera olika sätt. I flera äldre dokument från medeltiden finns det latinskt påverkade Tælgia eller Tælghia. Under 1500-­talet och ett par århundraden framåt blev det svenska namnet Telge, med många olika  stavningar, vanligt. På 1600-talet grundlades ett annat Tälje i Roslagen där Östersjön skär in i en vik. För att kunna skilja dessa båda Tälje åt blev det ena Södertelge medan den nyanlagda orten i nordost blev Norrtelge.

Stavningen har ändrats många gånger

På senare år har stavningen Södertelje blivit allt vanligare. Med nystavningsreformen som  genomfördes under 1910­-talet blev det officiella namnet Södertälje. Den förkortade varianten Telge eller Tälje förekommer alltjämt, även om den idag mest används i olika företagssammanhang.

De centrala delarna av det som så småningom skulle blir dagens Södertälje befolkades redan på 700 talet efter kristus. Men det är först år 1070 som Tälje för första gången nämns i skriven text, från en tysk källa faktiskt. På 1300-talet fick Södertälje sina första stadsprivilegier.

Storhetstid under Vasaepoken

Betydligt senare, under Gustav Vasas despotiska styre, fick Tälje sin första storhetstid, då staden gynnas av hovet som en lyckad handelsstad. Under 1500-talet gick stora delar av Sveriges export genom Södertälje, som ligger mycket bra till vid Mälaren för båttrafik som var dominerande under denna tid. Ett stort välstånd bildades i Södertälje och lade grunden till den levande stad som finns idag.

På 1600-talet blev det jobbigare för invånarna i denna stad. En stadsbrand ödelade stora delar av staden 1630 och politiskt utfärdade handelshinder och tullar skapade också stora problem för staden. En andra stadsbrand 1650 gjorde inte saken bättre.

Efter denna tunga tid och flera förödande krig så var det först på 1700-talet som Södertälje återhämtade sig ordentligt. Mer om Södertälje kan du läsa här på Allt om Södertälje. Välkommen att titta in ibland.

En idyllisk kringelstad som ligger i ett fantastiskt läge vid Mälaren? Eller en segregerad, brottsdrabbad stad som den beskrivs i “Södertäljepolisen” på femman?

Södertälje är så mycket mer än så - här kommer du att få läsa mer om vad som händer i staden söder om Stockholm – inte minst när det handlar om näringslivet. Håll till godo!