Näringsliv

Näringslivet i Södertälje – en kort sammanfattning

Hur står det egentligen till med företagsklimatet i Södertälje? Här går vi igenom lite hur det ser ut i denna kommun några mil söder om Stockholm.

Södertälje är en rik och varierad stad som fungerar som en mötesplats för olika kulturer, Bland annat har staden haft en stor inflyttning av syrianer och assyrier, men här finns människor från hela världen. Vem minns inte rapporterna om att Södertälje ensamt under Irakkriget tog emot fler flyktingar än hela USA sammanlagt.

Detta har lett till att Södertälje har blivit en mötesplats för massor av erfarenheter, kunskaper och idéer. Detta är något som ger bra förutsättningar för ett bra företagsklimat. Södertälje är dessutom Stockholms läns tredje största arbetsmarknad. Här finns runt 50 000 arbetstillfällen och ett starkt och vitalt näringsliv.

Med en halv timmes resväg från Stockholm så har Södertälje ett mycket gynnsamt läge när det handlar om att locka företagsidéer och kompetent folk. Inte minst är det lättare att hitta boende i Södertälje till ett rimligt pris dessutom är kommunikationerna mycket gynnsamma, här möts två Europavägar, det är nära till Arlanda, Bromma och Skavsta. Hamnen, på senare år benämnd shoppinghamnen, är en annan affärsmässig fördel för Södertälje.

Allt detta sammantaget gör “Tälje” till en riktig knutpunkt och ett centrum för logistik - infrastrukturen fungerar väl och är viktig både för existerande företag och för nyföretagare som vill etablera sig i staden. Detta speciella och gynnsamma har lett till att Södertälje har förvandlats från en gammaldags industristad till en bas för moderna företag i en stor mängd branscher. Och denna utveckling ser inte ut att stanna av, en spännande utveckling som lär fortsätta. I Södertälje lär det fortsätta finns en attraktiv grund för etableringar, investeringar, studier, besök och nytillkomna invånare som behöver någonstans att slå ner bopålarna.

Vi avslutar med några intressanta och talande siffror om Södertälje:

  • Södertälje är Stockholms läns tredje största arbetsmarknad
  • I staden finns över 47 000 arbetstillfällen, ett klart plus jämfört med föregående år.
  • I Södertälje finns omkring 8000 företag registrerade.
  • Under 2016 startade omkring 630 företag i Södertälje
  • Nyföretagandet har ökat med nästan 35 procent från 2015.
  • De suveräna kommunikationerna gör att ungefär 2,3 miljoner människor kan nå staden på mindre än en timme.
  • Varje dag arbetspendlar drygt 20 000 personer till och från Södertälje.

En idyllisk kringelstad som ligger i ett fantastiskt läge vid Mälaren? Eller en segregerad, brottsdrabbad stad som den beskrivs i “Södertäljepolisen” på femman?

Södertälje är så mycket mer än så - här kommer du att få läsa mer om vad som händer i staden söder om Stockholm – inte minst när det handlar om näringslivet. Håll till godo!